PRIVACY POLICY

1. Dit is de website van:
ARESKOS BV
Akenkaai, 65 V3_64,
1000 Brussel
BTW: BE0455.327.797
e-mail: info@winstcoach.org
Tel : +32 498 88 71 88

2. De gebruiker moet geen persoonlijke gegevens opgeven om gebruik te maken van onze website. Enkel wanneer de gebruiker het contactformulier invult, worden de gegevens bewaart. Het betreft enkel de naam, e-mail, onderwerp en bericht.

3. De persoonsgegevens worden enkele gebruikt voor het beheer van volgende doeleinden:

    • Marketing via e-mail, telefonisch
    • Klantenadministratie
    • Levering
    • Facturatie

4. De gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en worden niet doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. ARESKOS BV mag de gegevens enkel delen met 3den met het oog op de verwerking vermeld in punt 3.

5. Indien de gebruiker of klant geen e-mails meer wenst te ontvangen of inzage wenst tot zijn of haar persoonsgegevens, volstaat het om ons te contacteren via bovenvermelde contactgegevens.

6. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be)